ADR Basis + Tank (N05) Hercertificering

Algemeen:
Vanwege de verplichtingen uit de internationale wetgeving en de verscherpte veiligheidseisen die het bedrijfsleven stelt, wordt een zware verantwoordelijkheid gelegd op de vakbekwame chauffeur. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt daarom om gespecialiseerde chauffeurs die het vervoer zorgvuldig en deskundig afwikkelen.

Doelstelling:
Doel van de cursus is het verlengen van een ADR certificaat basis + tank. Na het verlengen van het certificaat heeft de chauffeur kennis van de (vernieuwde) wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Tevens wordt er extra aandacht geschonken aan:
• Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen
• Het voorkomen van schades
• En het hoe te handelen bij incidenten

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor personen die in het bezit zijn van een ADR certificaat voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen met de aanvulling van specialisatie Tank en deze willen verlengen.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
Theorie:
•Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is
•De belangrijke soorten gevaar
•Informatie over milieubescherming voor de controle op de overbrenging van afvalstoffen
•Doel en werking van technische uitrusting van voertuigen
•Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen

Praktijk:
•Te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval – Eerste hulp – Brandbestrijding

Inhoud cursus tank:
•Het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading
•Specifieke voorschriften voor de voertuigen
•Algemene theoretische kennis van diverse laad en lossystemen
•Specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen

Cursusduur: 2 lesdagen + examen (op een andere dag)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg
Waarde nascholing: 14 uur (tevens minimale aantal lesuren)

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, examen, toezichtafdrachten, administratiekosten en certificaat.