Arbo & Veiligheid

Veiligheid en gezondheid is een hot item in iedere bedrijfsvoering.

De Arbowet stelt diverse eisen aan bedrijven voor een veilige en gezonde werkomgeving ten aanzien van hun medewerkers. Specifieke opleidingen en (herhalings)trainingen zijn noodzakelijk om iemand de vereiste kennis van zaken bij te brengen. Dit geldt ook voor tijdelijk personeel. De trainingen van De Coninck voldoen aan de wettelijke normen en kunnen indien nodig in verschillende talen gegeven worden.