Chauffeursdag (N90)

Doelstelling:
• De chauffeur rijdt defensiever dan voorheen en is zich bewust van de risicovolle situaties die hij tijdens verkeersdeelname, laden en lossen, (zijn dagelijkse activiteiten) tegenkomt.
• De chauffeur is zich bewuster van omgang met klanten, collega’s, etc. en kan de elementaire communicatietechnieken hanteren.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
(Samen te stellen uit onderstaande keuzemodules, ten minste 4, ten hoogste 6)

Praktijk:
• remtechnieken
• voertuigbeheersing
• bochtentechniek
• omgaan met weersomstandigheden
• manoeuvreren
• banden en sneeuwkettingen
• spiegelafstelling
• zit- en stuurhouding

Theorie:
• communicatie
• rijtechniek (kijken, observeren, concentreren)
• schadeformulier
• toepassing van vastzetmateriaal
• methodes en principes van lading zekeren
• krachten op de lading
• verkeersregelgeving
• verkeerswetgeving
• beroepshouding
• klantbenadering
• klachtafhandeling
• omgaan met digitale tachograaf
• wetgeving omtrent digitale tachograaf
• representativiteit

Cursusduur: 1 dag  (2 dagdelen)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg
Waarde nascholing: 7 uur (tevens minimale aantal lesuren)

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.