Communicatieve Vaardigheden (N46)

Algemeen:
Het gedrag van elk mens waaronder de chauffeur en de medeweggebruikers is niet altijd voorspelbaar. Door de training communicatieve vaardigheden voor chauffeurs worden deelnemers zich meer bewust van de verwachtingen van de klant en medeweggebruikers. Daarnaast leren ze zich beter in te leven in een situatie, klantgerichter te handelen en weten escalaties te voorkomen.

Doelstelling:
De cursist heeft een representatieve houding naar klanten en maakt duidelijke afspraken met collega’s.

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor alle bestuurders in het openbaar verkeer en vooral voor vrachtwagen- en buschauffeurs die naast het gebruik maken van de openbare weg ook omgaan met klanten en passagiers.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
Praktijk en theorie:
• representativiteit en beroepshouding
• klantbenadering
• commercieel gedrag
• klachtafhandeling
• mondelinge en schriftelijke communicatie
• eigen gesprekken beoordelen (video gebruik)
• omgaan met stresssituaties

Cursusduur: 1 dag  (2 dagdelen)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg
Waarde nascholing: 7 uur (tevens minimale aantal lesuren)

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.