Laden en lossen

Doelstelling:
Het doel van de training is om de medewerker zich meer bewust te maken van de voordelen die het op juiste wijze laden en lossen van een lading biedt. Het creëren van meer inzicht in het laadproces bij de medewerker vertaalt zich naar de volgende voordelen:
• Het vermijden van ongevallen door het verhogen van de veiligheid;
• Kosten- en tijdsbesparing.

Doelgroep:
Deze training is bestemd voor iedere medewerker die te maken krijgt met het laden en lossen van een lading.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
Theorie:
• Veiligheid tijdens het laden en lossen, beladen;
• Voorkomen van overbelading;
• Stuwen van de lading, verankeren van de lading;
• Aan- en afkoppelen van de lading.

Praktijk:
Deze richt zich met name op het zorgdragen voor een juiste belading en het op juiste wijze veranderen en aan- en afkoppelen van de lading. Zowel het theoretische gedeelte als het praktijkgedeelte van de training wordt op maat uitgewerkt, rekening houdend met uw specifieke situatie.

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg
Waarde nascholing: 7 uur

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.