Logistiek

Veilig werken met de heftruck

“In Nederland gebeuren elk jaar duizenden incidenten en ongevallen met vorkheftrucks. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt al enige jaren op vijf per jaar en elk jaar melden zich 1700 slachtoffers op de spoedeisende hulp na een ongeval met een heftruck. Ongevallen met heftrucks komen op de vierde plaats van oorzaken van ongevallen op de werkvloer.”
Bron: FNV Bondgenoten.

Dagelijks gebeuren er veel ongevallen met interne en externe transportmiddelen! Het gebruik van interne transportmiddelen gaat gepaard met risico’s. Niet voor niets schrijft de Arbowet voor dat medewerkers getraind en gecertificeerd moeten zijn voor deskundig en veilig gebruik. U vindt bij ons alle bekende opleidingen voor intern transportmaterieel maar ook voor specialistische opleidingen als het bedienen van een halkraan. Omdat wij de trainingen onder andere uitvoeren op uw locatie met uw materieel is het effect direct zichtbaar en meetbaar.

De trainingen voor externe transportmiddelen vinden meestal plaats op locatie en vaak tijdens de normale werkzaamheden.
Door deze praktijkgerichte methode zijn de trainingen zeer effectief. Daarnaast zijn er de één- of tweedaagse verplichte arbotrainingen.