Security awareness voor medewerkers luchtvracht (herhaling)

Algemeen:
Een van de voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om  ‘Known Consignor’ ( Bekende Afzender) te blijven, is dat alle medewerkers die in aanraking komen met identificeerbare luchtvrachtgoederen een door de Koninklijke Marechaussee goedgekeurd en geldig Certificaat  “SAL” hebben en houden.

Doelstelling:
Wilt u de geldigheid van het aanwezige certificaat wederom met 1 jaar verlengen dan dient de medewerker, voor het verstrijken van de einddatum, een herhalingstraining te volgen waarin verkort de eindtermen vastgelegd in het Nationaal Trainingsprogramma worden aangehaald en opgefrist.

Doelgroep:
Alle medewerkers wiens certificering ‘SAL’ dreigt te verlopen en die met identificeerbare luchtvrachtgoederen in aanraking komen.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
Tijdens de training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
• Keten aansprakelijkheid
• Terrorisme & Luchtvaart / Luchtvracht
• Competenties en uitvoering Security Awareness
• Luchtvracht & Sabotage
• Taken, procedures  & beveiliging
• Toets

Cursusduur:  maximaal 2 uur
Cursusdatum:  in overleg
Locatie:  Op onze locatie te Etten-Leur / Breda / Tilburg, of uw locatie
Geldigheidsduur: 1 jaar
Afgifte deelname: Certificaat en pasje

De cursus is inclusief lunch, koffie of thee en administratiekosten.