Security awareness voor medewerkers luchtvracht

Algemeen:
Om de kans op terrorisme in de logistieke keten zo klein mogelijk te maken, heeft de Europese commissie wet- en regelgeving opgesteld voor het bedrijfsleven in de Europese lidstaten. Voor bedrijven is het van cruciaal belang dat er geen vertragingen in de internationale goederenstroom optreden door verscherpte controles en procedures rondom deze goederenstromen. Daarom is het idee van de wetgeving om ‘one-stopsecurity’ in te voeren. Dit betekent dat ondernemingen de mogelijkheid hebben om een veilige status te verkrijgen. De erkenning Known Consignor is zo’n veilige status. De status toont aan dat het bedrijf een veilige afzender is en geen verdachte pakketjes verstuurt. Bedrijven die geregeld luchtvrachtzendingen hebben, kunnen zich laten registreren bij de Koninklijke Marechaussee als Bekende Afzender.

Doelstelling:
Een van de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om ‘Known Consignor’ te worden, is het instrueren van al het personeel dat in aanraking kan komen met identificeerbare luchtvrachtgoederen volgens de eindtermen vastgelegd in het Nationaal Trainingsprogramma.

Doelgroep:
Alle medewerkers die in aanraking komen met identificeerbare luchtvrachtgoederen dienen verplicht een training Security Awareness te volgen.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
Tijdens de training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: • Begrippen & Definities • Ketenverantwoordelijkheid • Terrorisme & Luchtvaart / Luchtvracht • Competenties en uitvoering Security Awareness • Veiligheid en terrorisme • Organisatie(s), taken & bevoegdheden, beveiliging • Achtergronden en Casus (praktijkopdrachten)

Cursusduur:  1 dagdeel (4 uur)
Cursusdatum:  in overleg
Locatie:  Op onze locatie te Etten-Leur / Breda / Tilburg, of uw locatie
Geldigheidsduur: 1 jaar.
Afgifte deelname: Certificaat en pasje

De cursus is inclusief lunch, koffie of thee en administratiekosten.