VCA basis + hercertificering (N19)

Doelstelling:
De doelstelling is dat de cursist na afloop van de cursus inzicht heeft in alle veiligheidsaspecten waarmee het werken op terreinen en gebouwen van bedrijven is verbonden:
• Veilig, verantwoordelijk en bedrijfsgericht te kunnen werken
• De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te voeren.

Doelgroep:
Voor medewerkers die werken bij bedrijven die het VCA-certificaat verplicht stellen, bijvoorbeeld diegenen die laad- en loswerkzaamheden verrichten o.a. in de (petro-) chemische industrie.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
• Arbowet regelgeving en uitvoering
• Risico’s en preventie.
• Gevaarlijke stoffen.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Veilig werken met gereedschappen.
• Diverse opslagmethoden.
• Diverse laad- en losmethoden.

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg
Waarde nascholing: 7 uur (indien van toepassing)
Geldigheidsduur: 10 jaar

De cursus is inclusief examen lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.