VCA VOL

Algemeen:
Voor leidinggevenden die werken bij bedrijven die het VCA-certificaat verplicht stellen, voor hun medewerkers. Als een bedrijf in aanmerking wil komen (blijven) van een VCA certificaat moeten leidinggevenden van het bedrijf beschikken over een certificaat Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL).

Doelgroep:
De doelstelling is dat de cursist na afloop van de cursus inzicht heeft in alle veiligheidsaspecten waarmee het werken op terreinen en gebouwen van bedrijven is verbonden en in staat is zijn medewerkers veilig en verantwoord te laten werken. Bovendien maatregelen kunnen nemen om onveilige situaties te voorkomen.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
• Arbowet regelgeving en uitvoering
• Risico’s en preventie
• Leiding geven en veilig werken
• Gevaarlijke stoffen
• Gevarenbronnen
• Toxicologie
• Ergonomie
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Veiligheidsprocedures
• Taak risico analyse
• Bedrijfsnoodplan
• Werken op hoogte

Cursusduur: 2 dagen  (4 dagdelen)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg
Geldigheidsduur: 10 jaar
Waarde nascholing: 14 uur (tevens minimale aantal lesuren)

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.