Veilig werken met de elektrotrekker

Algemeen:
Om het interne verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen, zijn actieve veiligheidsmaatregelen, die inspelen op het gedrag van uw medewerkers, nodig. Een hoofdelement van die maatregelen is ongetwijfeld het geven van opleidingen. Veilig werken met de elektrotrekker vermindert het aantal arbeidsongevallen en leidt tot minder schadegevallen.

Doelstelling:
Het doel van de opleiding is: veilig en efficiënt werken zonder kwaliteitsverlies.

Doelgroep:
Personen die met een elektrotrekker werken.

Aanvangsniveau:
Volgens het Wegen Verkeers Reglement (WVR) is de leeftijd minimaal 16 jaar. Volgens het arbeidsbesluit jeugdigen is echter voor het zelfstandig bedienen of besturen van intern transportmaterieel en het aan- en afkoppelen van aanhangwagens een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
Theorie:
• Richtlijn Arbowet; rechten en plichten van werkgever en werknemer, arbeidsinspectie, communicatie,
• Uitleg elektrotrekker,
• Bediening en onderhoudsinstructies,
• Bedieningshandleiding,
• De energievoorziening,
• Tillen en dragen,
• Persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsschoenen.

Praktijk:
De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de arbeidsinspectie zijn opgesteld; controle voor, tijdens en na het rijden, besturing, bediening.

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.