Veilig werken met de terminaltrekker

Algemeen:
Om het interne verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen, zijn actieve veiligheidsmaatregelen, die inspelen op het gedrag van uw medewerkers, nodig. Een hoofdelement van die maatregelen is ongetwijfeld het geven van opleidingen. Veilig rijden met de terminaltrekker vermindert het aantal arbeidsongevallen en leidt tot minder schadegevallen.

Doelstelling:
Het doel van de opleiding is: veilig en efficient werken zonder kwaliteitsverlies.

Doelgroep:
Personen die met een terminaltrekker werken.

Aanvangsniveau:
• Een medewerker dient minimaal 18 jaar te zijn.
• Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
Theorie:
• Richtlijn Arbo-wet; rechten en plichten van werkgever en werknemer, arbeidsinspectie, communicatie, persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Uitleg terminaltrekker, motor, hydraulische systemen;
• Bedienings- en controlemogelijkheden, bedieningsinstructies;
• Rijgedrag met tankcontainers;
• Chassis hulpstukken;
• Storingsmeldingen en noodprocedures;
• Tillen en dragen, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsschoenen.

Praktijk:
De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de arbeidsinspectie zijn opgesteld; controle voor, tijdens en na het rijden, besturing, bediening.

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.