Veilig werken met de zijlader

Algemeen:
Om het interne verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen, zijn actieve veiligheidsmaatregelen, die inspelen op het gedrag van uw medewerkers, nodig. Een hoofdelement van die maatregelen is ongetwijfeld het geven van opleidingen. Veilig rijden met de zijlader vermindert het aantal arbeidsongevallen en leidt tot minder schadegevallen.

Doelstelling:
Het doel van de opleiding is: veilig werken zonder kwaliteitsverlies.

Doelgroep:
Personen die met een zijlader werken.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
Theorie:
• Richtlijnen in de Arbowet,
• Meer achtergrondinformatie over de zijlader,
• Controle van de truck, stabiliteit, belading, controle en onderhoud,
• Aan het werk, het lastdiagram,
• Variaties en accessoires,
• Goederenbehandeling, tillen en dragen,
• Persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsschoenen.

Praktijk:
De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de arbeidsinspectie zijn opgesteld; controle voor, tijdens en na het rijden, besturing, stabiliteit, bediening.

Cursusduur: 1 dag  (2 dagdelen)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.