Veilig werken met de minigraver

Algemeen:
Om het werken met de minigraver veiliger te laten verlopen, zijn actieve veiligheidsmaatregelen, die inspelen op het gedrag van uw medewerkers, nodig. Een hoofdelement van die maatregelen is ongetwijfeld het geven van opleidingen. Door het volgen van de cursus Veilig werken met de Minigraver vermindert het aantal arbeidsongevallen en leidt tot minder schadegevallen.

Doelstelling:
Het doel van de opleiding is: veilig en efficiënt werken zonder kwaliteitsverlies.

Doelgroep:
Personen die met een minigraver werken.

Aanvangsniveau:
Redelijke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Cursusinhoud:
Theorie:
• Richtlijn Arbowet; rechten en plichten van werkgever/ werknemer, arbeidsinspectie.
• Uitleg minigraver, aandrijving, graafarm,
• Stabiliteit en belasten, controle voor gebruik,
• Bediening, rijgedrag, laden en lossen,
• Werken langs de weg, tanken enz.
• Tillen en dragen, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsschoenen.

Praktijk:
De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de arbeidsinspectie zijn opgesteld; controle voor, tijdens en na het rijden, besturing, bediening.

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen)
Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.