Veiligheidsadviseur Wegvervoer gevaarlijke stoffen

Algemeen
Elke onderneming dat gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert moet een veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan een externe veiligheidsadviseur in te huren.

Dit is een gevolg van de EU-regelgeving op het gebied van transport van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsadviseur moet adviseren over de toepassing van de juiste regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, rapporteren over ongevallen en jaarlijks een rapport opstellen over de algemene gang van zaken.

Doelgroep
Werknemers die belast zijn met preventie van risico’s op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De preventie richt zich op de veiligheid van personen, bezittingen en milieu. Met ‘vervoer’ wordt bedoeld het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en de bijbehorende laad- en loswerkzaamheden.
Een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen moet in het bezit zijn van een certificaat veiligheidsadviseur voor het vervoer over de weg.
De veiligheidsadviseur heeft onder meer de volgende taken:

 • adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • het toezien op de naleving van de regels;
 • nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen;
 • opstellen van noodprocedures;
 • melden van ongevallen;
 • maken van een jaarverslag over de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Doelstelling
Deelnemers leren algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen te nemen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook leren zij de wetgeving, behorende bij het wegvervoer toepassen, aan de hand van het voorschrift VLG/ADR. (deel 1, 2 en 3).

Vooropleiding
Mbo-niveau. Enige werkervaring met het vervoer en/of opslag van gevaarlijke stoffen is gewenst.

Inhoud training
Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • wetgeving
 • classificatie
 • identificatie
 • verpakkingen
 • procedures voor verzending
 • Nederlandse bepalingen
 • Veiligheid

De inhoud van deze opleiding is afgestemd op de Europese exameneisen.

Duur training
4 of 5 dagen (afhankelijk van de voorkennis van ADR)

Certificering
Deelnemers sluiten de opleiding af met een schriftelijk examen Veiligheidsadviseur, afgenomen door CCV. Bij een voldoende resultaat ontvangen zij het Europees erkende diploma Veiligheidsadviseur.
Het diploma heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Cursusdatum: in overleg
Locatie: in overleg

De cursus is inclusief lunch, koffie en thee, administratiekosten en certificaat.